Liên lạc

THÔNG TIN CHUNG

Địa Chỉ: 6B Láng Hạ, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84.24) 3831 3333

Email: fortunahanoi@fortuna.vn

 

BỘ PHẬN ĐẶT PHÒNG

Hotline: (+84.24) 3 831 3311

Fax: (+84.24) 3 831 3180

Email: reservation@fortuna.vn

 

BỘ PHẬN SẢNH

Duty Manager

Điện thoại: (+84.24) 3 831 3333 Máy lẻ 6101

Fax: (+84.24) 3 831 3300 

Email: dm@fortuna.vn

 

BỘ PHẬN TỔ CHỨC TIỆC & SỰ KIỆN

Điện thoại: (+84.24) 3 831 3333 Máy lẻ 6462

Fax: (+84.24) 3 831 3180

Email: catering4@fortuna.vn

 

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

Điện Thoại: (+84.24) 3831 3333, ext 6434

Fax: (+84.24) 3831 3300

Email : Pr@fortuna.vn

 

LEADING AMBASSADOR

Điện Thoại: (+84.24) 3 831 3333 

Fax: (+84.24) 3 831 3300 

Email: leadingambassador@fortuna.vn

 

Ưu đãi

  1. Ưu đãi cho phòng ở 2021
  2. Gói Work From Hotel – Thuê Phòng Riêng Làm Việc
  3. Gói Work From Hotel – Làm Việc Tại Không Gian Chung
  4. Gói lưu trú dài ngày (SOHO)
  5. Ẩm thực
  6. Tiệc & Hội Nghị
Thay đổi đặt phòng