Tiệc & Hội Nghị

ƯU ĐÃI ĐẶT PHÒNG HỘI THẢO

Áp dụng từ nay đến 30/09/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƯU ĐÃI ĐẶT TIỆC CƯỚI

Áp dụng từ nay đến 31/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ 024 3831 3333 hoặc email sales@fortuna.vn

 

 

 

 

  
Thay đổi đặt phòng