Liên lạc

THÔNG TIN CHUNG

Địa Chỉ: 6B Láng Hạ, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84.4) 3831 3333

Email: fortunahanoi@fortuna.vn

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

BỘ PHẬN ĐẶT PHÒNG

Hotline: (+84.4) 3 831 3311

Fax: (+84.4) 3 831 3180

Email: reservation@fortuna.vn

                                                         

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                      

 

 

BỘ PHẬN SẢNH

Duty Manager

Điện thoại: (+84.4) 3 831 3333 Máy lẻ 6101

Fax: (+84.4) 3 831 3300 

Email: dm@fortuna.vn

 

 

 

BỘ PHẬN TỔ CHỨC TIỆC & SỰ KIỆN

Điện thoại: (+84.4) 3 831 3333 Máy lẻ 6462

Fax: (+84.4) 3 831 3180

Email: catering4@fortuna.vn

 

 

 

 

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

Điện Thoại: (+84.4) 3831 3333, ext 6434/6435

Fax: (+84.4) 3831 3300

Email : Pr@fortuna.vn

 

 

 

 

LEADING AMBASSADOR

Điện Thoại: (+84.4) 3 831 3333 

Fax: (+84.4) 3 831 3300 

Email: leadingambassador@fortuna.vn

 

 

 

Ưu đãi

  1. Ẩm thực
  2. Tiệc & Hội Nghị
  3. Ưu Đãi Khác
Thay đổi đặt phòng